Kategorie
Analizy i badania

Czy współczesny #CFO sam definiuje swoją rolę w organizacji, czy to rola definiuje jego?

Jeszcze do niedawna zarządzający organizacjami skupiali się przede wszystkim na obszarach związanych z bezpośrednim kontaktem, z klientami. Dopiero z czasem działy finansowe również zaczęły być doceniane – jako źródło kluczowych danych, mających bezpośredni wpływ na procesy decyzyjne. W konsekwencji, inwestycje w rolę Finansów bardzo zyskują na znaczeniu. Nieefektywne i manualne procesy, zróżnicowane źródła danych finansowych […]

Kategorie
Analizy i badania

Jakie kluczowe decyzje będą musiały podjąć firmy – aby radzić sobie w nowej rzeczywistości ?

Firmy, w związku z wychodzeniem gospodarki z kryzysu, powinny nauczyć się elastycznie reagować na zmiany oraz być odporne na kolejne zawirowania. Pandemia COVID-19 postawiła rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w obliczu bezprecedensowych, globalnych wyzwań o charakterze zdrowotnym i społecznym. Pandemia w poważny sposób zachwiała również globalną gospodarką, tworząc odwrotną korelację pomiędzy staraniami rządów podejmowanymi w celu […]

Kategorie
Analizy i badania

Transformacja biznesu to ciągły proces

Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed wszystkimi organizacjami wymagające wyzwanie: szybkiego reagowania i dostosowania biznesu do nowych, często zaskakujących warunków. Nieprzewidziane zdarzenia powodują nie tylko zmianę zachowań klientów i ich oczekiwań, wpływają także na otoczenie prawno-regulacyjne, a niekiedy wymuszają wprowadzenie zupełnie nowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czy w sytuacji nieustannych zmian i niepewności da się zapewnić firmie […]