Kategorie
Analizy i badania

Światowe Badanie Uczciwości w Biznesie 2020

Według Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2020 – aż 90% ankietowanych uważa, że COVID-19 utrudnia prowadzenie biznesu w sposób etyczny. Z drugiej strony 43% członków zarządu uważa, że pandemia może doprowadzić do poprawy sytuacji związanej z uczciwością w biznesie. Zdaniem 79% badanych w Polsce, dochowanie standardów uczciwości może być wyzwaniem w czasach dynamicznych zmian i […]