Kategorie
Publikacje

Nadeszła wojna płci

Solidarność to dziś pojęcie zdegenerowane. Nie tylko dlatego, że elity polityczne zaprzepaściły wspaniałe dziedzictwo sierpnia ‘80. Odczuwamy bolesny deficyt solidarności rozumianej jako podstawowe spoiwo wspólnoty narodowej. W kontekście pandemii widzimy to na podstawie rosnącego konfliktu między młodym a starym pokoleniem. Jednak równie ważnym z perspektywy państwa wyzwaniem będzie w najbliższych latach wojna płci – liberalnych kobiet z konserwatywnymi mężczyznami. Covid zabił solidarność Rok 2020 za sprawą epidemii […]

Kategorie
Analizy i badania

Kobiety i władza w biznesie. Menedżerki budują wpływ inaczej

Wykorzystanie aktywności kobiet jest ważne dla rozwoju gospodarczego, ale zwiększa też efektywność firm oraz instytucji. Z dwóch dobrych i dobrze zarządzanych zespołów większy potencjał ma ten, który jest bardziej różnorodny. Menedżerki budują bowiem swój wpływ nieco inaczej niż mężczyźni – częściej doprowadzają do konsultacji pomysłów i racjonalnie uzasadniają własne decyzje. Zatem te organizacje, które świadomie […]