Kategorie
Analizy i badania

Co, w procesie rekrutacyjnym najbardziej krytykują kandydaci do pracy?

W okresie marzec/czerwiec 2021 wykorzystując system oparty na ankietach online (411 osób), wywiadach telefonicznych (387 osób), mailingu (272 osób) oraz klasyczne ankiety wypełniane przez ubiegających się o pracę w 328 projektach rekrutacyjnych, a więc łącznie na próbie 1398 osób, zrealizowaliśmy badania, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie, co najbardziej – w trakcie procesu rekrutacyjnego – denerwuje, irytuje kandydatów ubiegających się o pracę.

W badaniu zawęziliśmy krąg wyłącznie do takich osób, które starają się o posadę na tzw. etacie lub w formule b2b. Wykluczyliśmy wszystkkie staże, umowy na tzw. zastępstwo, umowy zlecenia i o dzieło.

Wśród 1398 przepytanych osób, znalazło się:

 • 705 kobiet
 • oraz 693 mężczyzn

Rozkład wieku wyglądał następująco:

 • 19-24: 16%
 • 25-34: 26%
 • 35-39: 22%
 • 40-49: 24%
 • powyżej 50 lat: 12%

Miejsce zanieszkania

 • mieszkańcy miast powyżej 100k: 39%
 • mieszkańcy miast 20-100k: 28%
 • mieszkańcy miast do 20k: 19%
 • mieszkańcy wsi: 14%

Wykształcenie:

 • osoby z wyższym wyksztaceniem: 54%
 • osoby ze średnim wykształceniem: 39%
 • osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym: 5%
 • osoby z wykształceniem podstawowym: 2%

Co ważne: spośród ankietowanych 72% osób miało już za sobą co najmniej trzykrotną zmianę miejsca pracy i pewne doświadczenie w rekrutacjach. Dla 19% osób było to drugie rekrutowanie, a dla 9% badanych było to pierwsze w życiu ubieganie się o pracę.

Na pytanie, co najbardziej irytowało Cię w procesie rekrutacji?
– można było wskazać trzy pozycje z przygotowanej listy 10 postaw, zachowań i zaniechań oraz własnymi słowami opisać 3 inne powody/przyczyny irytacji

 • 31% ankietowanych wskazało na brak profesjonalizmu i klasy w zachowaniu rekrutera oraz brak szacunku okazywanego rozmówcy
  (kilka przykładów: „rekruterka była ewidentnie podpita”, „rekruter smarkał, parskał, był przeziębiony, miał gile do pasa”, „rekruter był w szortach i klapkach”, „rekruter miał brudne włosy”, „rekruterka podczas rozmowy obgryzała paznokcie”, „rekruter w trakcie rozmowy wyszedł na kilka minut, a kiedy wrócił czuć było, że był na papierosie”, „rekruterka zwracała się do mnie na Ty”, „rekruterka w trakcie moich odpowiedzi, nieskrępowana przeglądała coś w telefonie”, „rekruter narzekał, że mu słabo płacą”, „rekrutująca mnie osoba o chwilę wychodziła, niesłuchała mnie, odbierała telefon i coś sms’owała”, „rekruterka zamieniła spotkanie/rozmowę ze mną – w sąd nad zdradzającymi facetami”, #rekruter podczas rozmowy dłubał w nosie”, itp, itd.
 • 28% wymieniło brak kontaktu oraz informacji ze strony rekrutera po spotkaniu/rozmowie
 • 19% wskazało na brak konkretnych informacji i unikanie przez rekrutera odpowiedzi na istotne, merytoryczne pytania, zwłaszcza o finanse
 • 22% osób wskazało inne przyczyny irytacji, np.:
  8% – niepunktualność rekrutera
  6% – nieobecność rekrutera pomimo umówionego i potwierdzonego spotkania/rozmowy
  3% (aż) niedwuznaczne towarzyskie/prywatne/seksualne propozycje podczas spotkania/rozmowy

Spośród wszystkich uczestników badania 97% znalazło pracę

Pełne opracowanie badań będzie dostępne za kilka dni w formacie multimedialnej prezentacji. Obserwuj nasz profil na FB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *